Terminy kolokwiów dodatkowych dla II roku – prawo gospodarcze

Terminy kolokwiów dodatkowych dla  II roku – prawo gospodarcze Kolokwium z przedmiotu: prawo gospodarcze, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo własności intelektualnej dla aplikantów II roku, którzy nie przystąpili do kolokwium w pierwszym terminie i usprawiedliwili nieobecność, odbędzie się w dniu 19 listopada 2013 r. o godz. 13:00 w Auditorium...

Szczegóły

Rozwiązanie kazusu na kolokwium z prawa cywilnego.

W załączniku podaję rozwiązanie kazusu z prawa cywilnego (kolokwium z dn. 17.09.2013 r.) Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 31 ust.9 regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 271/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  z dnia 6 grudnia 2012 r., od ustalonego przez komisję wyniku kolokwium  odwołanie...

Szczegóły