Terminy kolokwiów poprawkowych dla I, II, III roku aplikacji

Poniżej podajemy terminy kolokwiów poprawkowych ustnych i pisemnych dla I, II, III roku aplikacji: 04. grudnia 2013 r. /środa/ - ul. Kopernika 10 III rok Prawo podatkowe – godz. 8:30 Prawo Unii Europejskiej - godz. 8:30 Postępowanie administracyjne – godz. 9:30   II rok Prawo gospodarcze – godz. 9:30 Kodeks wykroczeń i postępowanie w sprawach o...

Szczegóły