Wyniki kolokwium z przedmiotu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia przeprowadzonego w dniu 8.11.2018 r.

Poniżej publikujemy wyniki kolokwium z z przedmiotu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia przeprowadzonego w dniu 8.11.2018 r.Wyniki kolokiwum z przedmiotu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń,...

Szczegóły

Wyniki kolokwium II roku 2018 z przedmiotu prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne przeprowadzonego w dniu 9.10.2018 r.

Publikujemy wyniki kolokwium II roku 2018 z przedmiotu prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne przeprowadzonego w dniu 9.10.2018 r.Uprzejmie informujemy, że prace do wglądu będą udostępnione od 26.10.2018 r.Wyniki kolokwium II roku 2018 z przedmiotu prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne przeprowadzonego...

Szczegóły

Wyniki kolokwium III roku 2018 z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe przeprowadzonego w dniu 16.10.2018r.

Publikujemy wyniki kolokwium III roku 2018 z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe przeprowadzonego w dniu 16.10.2018r.Uprzejmie informujemy, że prace do wglądu będą udostępnione od 26.10.2018 r.Wyniki kolokwium III roku 2018 z przedmiotu prawo administracyjne,...

Szczegóły

Praktyki I roku aplikacji radcowskiej 2018 w prokuraturze

Publikujemy harmonogram zajęć praktycznych dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej 2018 w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn-Południe i Olsztyn-Północ w Olsztynie.Podział na grupy praktyki w ProkuraturzeHarmonogram zajęć praktycznych w prokuraturze aktualizacja 2.10.2018Zmiana patrona grupy V w Prokuraturze Olsztyn-Północ-w miejsce prok. Roberta Dąbrowskiego...

Szczegóły