Zaliczenie roku.

Uprzejmie informuję, że w celu zaliczenia roku aplikanckiego należy złożyć w siedzibie OIRP w Olsztynie do dnia 17 grudnia 2013 r.: - dzienniczek aplikanta, - opinię POBIERZ, - rachunek patrona POBIERZ. Równocześnie informuję, że przyjmowany będzie wyłącznie komplet dokumentów wskazanych powyżej. /-/ Katarzyna Skrodzka - Sadowska Kierownik Szkolenia...

Szczegóły

Terminy kolokwiów poprawkowych dla I, II, III roku aplikacji

Poniżej podajemy terminy kolokwiów poprawkowych ustnych i pisemnych dla I, II, III roku aplikacji: 04. grudnia 2013 r. /środa/ - ul. Kopernika 10 III rok Prawo podatkowe – godz. 8:30 Prawo Unii Europejskiej - godz. 8:30 Postępowanie administracyjne – godz. 9:30   II rok Prawo gospodarcze – godz. 9:30 Kodeks wykroczeń i postępowanie w sprawach o...

Szczegóły