Informacja dla III roku 2015

Informujemy, że podział na grupy aplikantów III roku aplikacji jest taki sam jak w roku ubiegłym.Zajęcia będą odbywały się w czwartki i soboty naprzemiennie.Ze względu na ustalony plan nie ma możliwości uczestniczenia zajęciach tylko w czwartki lub tylko w soboty. 

Szczegóły

Opłaty za aplikację w 2015 roku

Informujemy, że zgodnie z uchwałą 187/IX/2014 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2014 roku ustala się dzień 09 stycznia 2015 roku jako termin wniesienia opłaty w kwocie 5425 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych) za aplikację radcowską przez aplikantów pierwszego, drugiego i trzeciego roku w roku szkoleniowym...

Szczegóły

Wyniki kolokwium z prawa karnego

Publikujemy wyniki kolokwium z przedmiotu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, Kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia przeprowadzonego w dniu 26.11.2014 roku.Prace do wglądu będą udostępnione od środy 10.12.2014 od godz. 12.Prawo karne wyniki II rok 2014Istotne zagadnienia rozwiązania...

Szczegóły

Informacja o terminach kolokwiów

Ze względu na konieczność rozliczenia aplikacyjnego roku szkoleniowego w terminie do dnia 20 grudnia 2014 r. uprzejmie informuję wszystkich aplikantów, iż terminy dodatkowe i poprawkowe podane w ogłoszeniu są terminami o s t a t n i m i do zaliczenia kolokwiów objętych programem aplikacji w roku szkoleniowym 2014 .  /-/ Katarzyna Skrodzka-Sadowska...

Szczegóły

Wyniki kolokiwum z postępowania cywilnego

Publikujemy wyniki kolokwium z postępowania cywilnego przeprowadzonego w dniu 26.11.2014 roku.Jednocześnie informujemy, że prace będą udostępnione do wglądu od 9.12.2014 roku.Wyniki kolokwium z postępowania cywilnego I rokRozwiązanie kazusu Kierownik Szkolenia AplikantówKatarzyna Skrodzka-Sadowska

Szczegóły