Wyniki kolokwium z prawa cywilnego

Publikujemy wyniki kolokwium z prawa cywilnego przeprowadzonego w dniu 19.11.2014 wraz z rozwiązaniem kazusu i punktacją.Uprzejmie informujemy, że prace będą udostępnione do wglądu od poniedziałku 01.12.2014.Prawo cywilne wyniki I rok 19.11.2014Rozwiązanie kazusu 19.11.2014r.

Szczegóły

Zaliczenie roku

Uprzejmie informuję, że w celu zaliczenia roku aplikanckiego należy złożyć w siedzibie OIRP w Olsztynie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2014 r.:dzienniczek aplikanta, opinię Pobierz plikrachunek patrona Pobierz plikRównocześnie informuję, że przyjmowany będzie wyłącznie komplet dokumentów wskazanych powyżej./-/ Katarzyna...

Szczegóły

Praktyki III roku w listopadzie

Aplikanci odbywający praktykę w listopadzie 2014 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do siedziby WINB w dniu 03.11.2014 r. (poniedziałek) godz. 10:00, pok. 225.Aplikanci odbywający praktykę w listopadzie 2014 r. w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do Prezes RIO...

Szczegóły

Praktyki III roku aplikacji we wrześniu 2014

Aplikanci odbywający praktykę we wrześniu 2014 r. w Urzędzie Miasta w Olsztynie proszeni są o wyznaczenie jednego przedstawiciela grupy, który skontaktuje się z koordynatorem zespołu radców prawnych Urzędu Miasta w Olsztynie r.pr. Jakubem Ziętym (tel. 895274875 wew. 343) w pierwszym tygodniu września br. w celu szczegółowego ustalenia dni odbywania praktyk...

Szczegóły