Informacja o terminach kolokwiów

Ze względu na konieczność rozliczenia aplikacyjnego roku szkoleniowego w terminie do dnia 20 grudnia 2014 r. uprzejmie informuję wszystkich aplikantów, iż terminy dodatkowe i poprawkowe podane w ogłoszeniu są terminami o s t a t n i m i do zaliczenia kolokwiów objętych programem aplikacji w roku szkoleniowym 2014 .  /-/ Katarzyna Skrodzka-Sadowska...

Szczegóły

Wyniki kolokiwum z postępowania cywilnego

Publikujemy wyniki kolokwium z postępowania cywilnego przeprowadzonego w dniu 26.11.2014 roku.Jednocześnie informujemy, że prace będą udostępnione do wglądu od 9.12.2014 roku.Wyniki kolokwium z postępowania cywilnego I rokRozwiązanie kazusu Kierownik Szkolenia AplikantówKatarzyna Skrodzka-Sadowska

Szczegóły

Wyniki kolokwium z prawa cywilnego

Publikujemy wyniki kolokwium z prawa cywilnego przeprowadzonego w dniu 19.11.2014 wraz z rozwiązaniem kazusu i punktacją.Uprzejmie informujemy, że prace będą udostępnione do wglądu od poniedziałku 01.12.2014.Prawo cywilne wyniki I rok 19.11.2014Rozwiązanie kazusu 19.11.2014r.

Szczegóły

Zaliczenie roku

Uprzejmie informuję, że w celu zaliczenia roku aplikanckiego należy złożyć w siedzibie OIRP w Olsztynie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2014 r.:dzienniczek aplikanta, opinię Pobierz plikrachunek patrona Pobierz plikRównocześnie informuję, że przyjmowany będzie wyłącznie komplet dokumentów wskazanych powyżej./-/ Katarzyna...

Szczegóły

Praktyki III roku w listopadzie

Aplikanci odbywający praktykę w listopadzie 2014 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do siedziby WINB w dniu 03.11.2014 r. (poniedziałek) godz. 10:00, pok. 225.Aplikanci odbywający praktykę w listopadzie 2014 r. w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do Prezes RIO...

Szczegóły