Wyniki kolokwium III roku-prawo administracyjne

Publikujemy wyniki kolokwium z przedmiotu: Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe przeprowadzonego w dniu 21.10.2015 r.Uprzejmie informuję, że prace do wglądu będą udostępnione od dnia 12.11.2015 r.wyniki kolokwium Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne... z dnia...

Szczegóły

Praktyki III roku w październiku 2015

Aplikanci odbywający praktykę w październiku 2015 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do siedziby WINB w dniu 01.10.2015 r. (czwartek) godz. 10:00, pok. 225.Aplikanci odbywający praktykę w październiku 2015 r. w Izbie Skarbowej w Olsztynie proszeni się o zgłoszenie się do r.pr. Beaty Romanowicz w dniu...

Szczegóły

Praktyki III roku we wrześniu 2015 r.

Aplikanci odbywający praktykę we wrześniu 2015 r. w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do Prezes RIO r.pr. Iwony Bendorf – Bundorf w dniu 08.09.2015 r. (wtorek) godz. 10:00 pok. 421. Aplikanci odbywający praktykę we wrześniu 2015 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie...

Szczegóły

Termin dodatkowy kolokwium z prawa pracy

Uprzejmie informuję, że kolokwium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla osób, które nie przystąpiły do kolokwium i usprawiedliwiły nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji odbędzie się w dniu 1 lipca 2015 roku o godzinie 9:00 w siedzibie OIRP przy ul. Kopernika 10 w Olsztynie.Kierownik Szkolenia Aplikantów/-/Katarzyna...

Szczegóły