Spotkanie Integracyjne Aplikantów

Komisja Integracji i Pomocy Koleżeńskiej OIRP serdecznie zaprasza wszystkich aplikantów OIRP w Olsztynie do wzięcia udziału w spotkaniu integracyjnym połączonym z "otrzęsinami" aplikantów I roku, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2015r. w godzinach 20:00 - 03:00 w Klubie Amnezja ul. Żołnierska 16. W spotkaniu integracyjnym udział osób towarzyszących nie jest...

Szczegóły

Krajowa inauguracja I roku szkolenia aplikantów radcowskich

W dniu 14 stycznia 2015 r. w Warszawie, o godzinie 12:00 w Pałacu Sobańskich w Warszawie miała miejsce krajowa inauguracja I roku szkolenia aplikantów radcowskich.Na uroczystości obecny był m.n. Dziekan OIRP Michał Korwek wraz z dwójką aplikantów radcowskich, którzy uzyskali największą liczbę punktów na tegorocznym egzaminie wstępnym na aplikację: Karoliną...

Szczegóły

Ślubowanie aplikantów radcowskich

W dniu 10 stycznia 2015 roku 56 aplikantów I roku rozpoczęło rok szkoleniowy na trwającej trzy lata aplikacji radcowskiej. Inauguracja roku szkoleniowego rozpoczęła się od złożenia przez aplikantów ślubowania. Ślubowanie przyjął Dziekan Okręgowej Izy Radców Prawnych Michał Korwek, w asyście Kierownika Szkolenia Aplikantów Katarzyny Skrodzkiej-Sadowskiej. Aplikanci...

Szczegóły

Informacja dla III roku 2015

Informujemy, że podział na grupy aplikantów III roku aplikacji jest taki sam jak w roku ubiegłym.Zajęcia będą odbywały się w czwartki i soboty naprzemiennie.Ze względu na ustalony plan nie ma możliwości uczestniczenia zajęciach tylko w czwartki lub tylko w soboty. 

Szczegóły

Opłaty za aplikację w 2015 roku

Informujemy, że zgodnie z uchwałą 187/IX/2014 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2014 roku ustala się dzień 09 stycznia 2015 roku jako termin wniesienia opłaty w kwocie 5425 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych) za aplikację radcowską przez aplikantów pierwszego, drugiego i trzeciego roku w roku szkoleniowym...

Szczegóły

Wyniki kolokwium z prawa karnego

Publikujemy wyniki kolokwium z przedmiotu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, Kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia przeprowadzonego w dniu 26.11.2014 roku.Prace do wglądu będą udostępnione od środy 10.12.2014 od godz. 12.Prawo karne wyniki II rok 2014Istotne zagadnienia rozwiązania...

Szczegóły