Zawiadomienie dla I roku aplikacji

Rada OIRP w Olsztynie informuje, że zajęcia teoretyczne I roku aplikacji rozpoczną się w dniu 9 stycznia 2016 r /sobota/ o godz. 9,00 w sali wykładowej przy ul. Kopernika 10. Zajęcia poprzedzone będą uroczystym ślubowaniem.Planujemy, że zajęcia teoretyczne będą się odbywały w soboty od godz. 9,00 (po 8 godzin lekcyjnych) począwszy od dnia 9 stycznia 2016...

Szczegóły

Kolokwium poprawkowe kodeks spółek handlowych, prawo gospodarcze upadłościowe i naprawcze

Uprzejmie informuję, że kolokwium poprawkowe II roku aplikacji z przedmiotu kodeks spółek handlowych, prawo gospodarcze upadłościowe i naprawcze dla osób, które nie zaliczyły kolokwium w I terminie i kolokwium dodatkowe dla osób, które były nieobecne na kolokwium w I terminie i usprawiedliwiły nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji...

Szczegóły

Kolokwia poprawkowe i dodatkowe I II i III rok

Uprzejmie informuję, że kolokwia poprawkowe dla osób, które nie zaliczyły kolokwium w I terminie i kolokwia dodatkowe dla osób, które były nieobecne na kolokwium w I terminie i usprawiedliwiły nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji odbędą się w następujących terminach:I rok - prawo cywilne - 2 grudnia 2015 r. godz. 8,30 - sala...

Szczegóły

Wyniki kolkwium poprawkowego z prawa karnego

Publikujemy wyniki kolokwium poprawkowego z przedmiotu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe,  kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia przeprowadzonego w dniu 9.12.2015 r.wyniki 9 12 2015 prawo karneUprzejmie informujemy, że prace do wglądu dostępne są od 14.12.2015 r. Kierownik...

Szczegóły

Kolokwium poprawkowe I rok- prawo pracy

Uprzejmie informujemy, że kolokwium poprawkowe I roku aplikacji z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych odbędzie się 30 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 8,30 w sali wykładowej OIRP przy ul. Kopernika 10. Kierownik Szkolenia Aplikantów/-/Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Szczegóły