Kolokwium poprawkowe I rok- prawo pracy

Uprzejmie informujemy, że kolokwium poprawkowe I roku aplikacji z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych odbędzie się 30 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 8,30 w sali wykładowej OIRP przy ul. Kopernika 10. Kierownik Szkolenia Aplikantów/-/Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Szczegóły

Wyniki kolokwium z prawa karnego

Publikujemy wyniki kolokwium z przedmiotu Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia przeprowadzonego w dniu 18 listopada 2015 r.wyniki kolokwium prawo karne II rok 2015 18.11.2015Uprzejmie informujemy, że prace do wglądu będą udostępnione od 1.12.2015 roku Kierownik...

Szczegóły

Zaliczenie roku

Uprzejmie informuję, że w celu zaliczenia roku aplikanckiego należy złożyć w siedzibie OIRP w Olsztynie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2015r.:dzienniczek aplikanta, opinię patrona Pobierz oświadczenie patrona PobierzRównocześnie informuję, że przyjmowany będzie wyłącznie komplet dokumentów wskazanych powyżej. /-/ Katarzyna...

Szczegóły

Wyniki kolokwium z postępowania cywilnego

Publikujemy wyniki kolokwium I roku 2015 przeprowadzonego w dniu 04 listopada 2015 roku z przedmiotu postępowanie cywilne.Uprzejmie informujemy, że data udostępnienia prac do wglądu zostanie podana w terminie późniejszym.wyniki postepowanie cywilne 4.11.2015 I rok 2015Kierownik Szkolenia Aplikantów/-/Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Szczegóły