Opłata za aplikację w 2019 r.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską (Dz.U. poz. 2078) w 2019 roku opłata za aplikację radcowską dla aplikantów pierwszego, drugiego i trzeciego roku w roku szkoleniowym 2019 wynosi 5850,00 zł (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).Ustala...

Szczegóły

Rozpoczęcie roku szkoleniowego 2019

Inauguracja roku szkoleniowego 2019 aplikacji radcowskiej odbędzie się w następujących terminach:Pierwszy rok – 12 stycznia 2019 r.(sobota) godz. 9.00. – Kopernika 10,Drugi rok –12 stycznia 2019 r. (sobota), godz. 9:00 – Warmińska 14 lok. 8; Trzeci rok – 11 stycznia 2019 r. (piątek), godz. 9:00 – Warmińska 14 lok. 8.Szczegółowe plany zajęć będą podane...

Szczegóły

Ogólnopolski Konkurs Kancelaria Przyszłości organizowany przez OIRP we Wrocławiu oraz FBE – zgłoszenia do 15 stycznia 2019r

Zapraszamy wszystkich aplikantów radcowskich i adwokackich,  studentów prawa 4. i 5. roku oraz radców prawnych i adwokatów, którzy nie ukończyli 35. roku życia do udziału w konkursie "Kancelaria Przyszłości”. Mogą wziąć w nim udział zarówno osoby indywidualne jak i drużyny, które przygotują i prześlą prezentację w formacie Power Point na temat "Kancelarii Przyszłości" do...

Szczegóły

Zaliczenie roku

Uprzejmie informuję, że w celu zaliczenia roku aplikanckiego należy złożyć w siedzibie OIRP w Olsztynie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2018 r.:dzienniczek aplikanta, opinia patrona oświadczenie-patrona 2018Równocześnie informuję, że przyjmowany będzie wyłącznie komplet dokumentów wskazanych powyżej. /-/ Michał Korwek Kierownik...

Szczegóły

Wyniki kolokwium poprawkowego ksh z 13.12.2018r.

Publikujemy wyniki kolokwium poprawkowego z przedmiotu prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne przeprowadzonego w dniu 13.12.2018r.Jednocześnie informuję, że prace do wglądu zostaną udostępnione od 19.12.2018 r.Kierownik Szkolenia AplikantówMichał KorwekWyniki kolokwium poprawkowego z ksh 13.12.2018

Szczegóły

Wyniki kolokwium poprawkowego z kpc i kpa wraz z rozwiązaniami

Publikujemy wyniki kolokwium poprawkowego z przedmiotu postepowanie cywilne przeprowadzonego w dniu 14.12.2018 r. oraz z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe przeprowadzonego w dniu 13.12.2018r.Jednocześnie informuję, że prace do wglądu zostaną udostępnione od 19.12.2018...

Szczegóły

Konkurs Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza XI edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który wyróżnia się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych,...

Szczegóły