Wyniki kolokwium III roku 2018 z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe przeprowadzonego w dniu 16.10.2018r.

Publikujemy wyniki kolokwium III roku 2018 z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe przeprowadzonego w dniu 16.10.2018r.Uprzejmie informujemy, że prace do wglądu będą udostępnione od 26.10.2018 r.Wyniki kolokwium III roku 2018 z przedmiotu prawo administracyjne,...

Szczegóły

Praktyki I roku aplikacji radcowskiej 2018 w prokuraturze

Publikujemy harmonogram zajęć praktycznych dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej 2018 w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn-Południe i Olsztyn-Północ w Olsztynie.Podział na grupy praktyki w ProkuraturzeHarmonogram zajęć praktycznych w prokuraturze aktualizacja 2.10.2018Zmiana patrona grupy V w Prokuraturze Olsztyn-Północ-w miejsce prok. Roberta Dąbrowskiego...

Szczegóły

Praktyki III roku we wrześniu 2018

Aplikanci odbywający praktykę w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie w miesiącu wrześniu 2018 r. proszeni są o zgłoszenie się w dniu 06.09.2018 r. (czwartek) pok. 420 o godz. 09.00 .Aplikanci odbywający praktykę w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w miesiącu wrześniu 2018 r. proszeni są o zgłoszenie się na zajęcia praktyczne w sekretariacie Wydziału...

Szczegóły

Terminy kolokwiów w roku szkoleniowym 2018

Zamieszczamy terminy kolokwiów w roku szkoleniowym 2018I ROKPrawo pracy i ubezpieczeń społecznych – kolokwium ustne28 czerwca 2018 r.29 czerwca 2018 r.2 lipca 2018 r.od godziny 14:00 sala wykładowa OIRP przy ul. Kopernika 10, według harmonogramu:I rok 2018 harmonogram podział godzinowy kolokwium z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń...

Szczegóły