Zniżki dla Członków OIRP w Olsztynie

Informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie podjęła współpracę z placówkami na terenie Ostrołęki. W ramach współpracy placówki będą udzielały rabatów dla wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich – członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Rabat można otrzymać po okazaniu ważnej legitymacji radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego.Dane...

Szczegóły

Wyniki kolokwiów poprawkowych z 6 i 7 grudnia 2016 roku

Poniżej publikujemy wyniki z kolokwiów poprawkowych, które odbyły się w dniach 6 i 7 grudnia 2016 roku.Oraz rozwiązanie kazusu z prawa cywilnegoWyniki poprawkowego kolokwium I roku z przedmiotu prawo cywilne z dnia 6.12.2016Wyniki poprawkowego kolokwium I roku z przedmiotu postępowanie cywilne z dnia 7.12.2016Wyniki poprawkowego kolokwium III...

Szczegóły

Kolokwium dodatkowe z prawa cywilnego

Uprzejmie informuję, że kolokwium dodatkowe z przedmiotu prawo cywilne dla osoby, która nie zaliczyła kolokwium w I terminie i była nie obecna na kolokwium w II terminie i usprawiedliwiła nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji odbędzie się 15.12.2016 roku o godz. 8:30 w siedzibie OIRP przy ul. Kopernika 10.  

Szczegóły

Kolokwium poprawkowe – prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Uprzejmie informuję, że kolokwium poprawkowe z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych dla osób, które nie zaliczyły kolokwium w I terminie i kolokwium dodatkowe dla osób, które były nieobecne na kolokwium w II terminie i usprawiedliwiły nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji odbędzie się 15 grudnia 2016 roku o godz. 8:30...

Szczegóły

Zaliczenie roku

Uprzejmie informuję, że w celu zaliczenia roku aplikanckiego należy złożyć w siedzibie OIRP w Olsztynie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2016r.:dzienniczek aplikanta, opinia_patrona oswiadczenie patronaRównocześnie informuję, że przyjmowany będzie wyłącznie komplet dokumentów wskazanych powyżej. /-/ Michał Korwek Kierownik...

Szczegóły

Kolokwia poprawkowe i dodatkowe I, II, III rok 2016

Uprzejmie informuję, że kolokwia poprawkowe dla osób, które nie zaliczyły kolokwium w I terminie i kolokwia dodatkowe dla osób, które były nieobecne na kolokwium w I terminie i usprawiedliwiły nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji odbędą się w następujących terminach:I rok - prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w dniu 1.12.2016...

Szczegóły

Wyniki kolokwium II roku 2016 z przedmiotu Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, Kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia przeprowadzonego w dniu 26 października 2016r.

Publikujemy wyniki z przedmiotu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, Kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia przeprowadzonego w dniu 26 października 2016r.Jednocześnie informuję, że prace do wglądu zostaną udostępnione od 15 listopada 2016r.wyniki-z-kolokwium-ii-roku-2016-prawo-karne-postepowanie-karne-z-dnia-26-pazdziernika-2016rrozwiazanie-kazusu-kolokwium-z-zakresu-prawa-i-postepowania-karnego-z-dnia-26-pazdziernika-2016rKierownik...

Szczegóły