Wyniki kolokwium z postępowania cywilnego

Publikujemy wyniki kolokwium I roku 2015 przeprowadzonego w dniu 04 listopada 2015 roku z przedmiotu postępowanie cywilne.Uprzejmie informujemy, że data udostępnienia prac do wglądu zostanie podana w terminie późniejszym.wyniki postepowanie cywilne 4.11.2015 I rok 2015Kierownik Szkolenia Aplikantów/-/Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Szczegóły

Wyniki kolokwium z prawa cywilnego

Publikujemy wyniki kolokwium I roku 2015 przeprowadzonego w dniu 28 października 2015 roku z przedmiotu prawo cywilne wraz z rozwiązaniem kazusu.Uprzejmie informujemy, że prace do wglądu zostaną udostępnione od 17 listopada 2015 roku.wyniki kolokwium prawo cywilne I rok 2015 28.10.2015Rozwiązanie kazusu z prawa cywilnegoKierownik Szkolenia Aplikantów/-/Katarzyna...

Szczegóły

Wyniki kolokwium III roku-prawo administracyjne

Publikujemy wyniki kolokwium z przedmiotu: Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe przeprowadzonego w dniu 21.10.2015 r.Uprzejmie informuję, że prace do wglądu będą udostępnione od dnia 12.11.2015 r.wyniki kolokwium Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne... z dnia...

Szczegóły