Wyniki kolokwium II roku 2016 z przedmiotu Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, Kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia przeprowadzonego w dniu 26 października 2016r.

Publikujemy wyniki z przedmiotu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, Kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia przeprowadzonego w dniu 26 października 2016r.Jednocześnie informuję, że prace do wglądu zostaną udostępnione od 15 listopada 2016r.wyniki-z-kolokwium-ii-roku-2016-prawo-karne-postepowanie-karne-z-dnia-26-pazdziernika-2016rrozwiazanie-kazusu-kolokwium-z-zakresu-prawa-i-postepowania-karnego-z-dnia-26-pazdziernika-2016rKierownik...

Szczegóły

Wyniki kolokwium III roku 2016 z przedmiotu Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe przeprowadzonego w dniu 27 października 2016 r.

Publikujemy wyniki kolokwium z przedmiotu Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe przeprowadzonego w dniu 27 października 2016 r.Prace zostaną udostępnione do wglądu od 15 listopada 2016r.wyniki-z-kolokwium-iii-roku-2016-z-przedmiotu-prawo-administracyjne-z-dnia-27-pazdziernika-2016rrozwiazanie-kazusu-z-prawa-administracyjnego-postepowania-administracyjnego-i-prawa-o-postepowaniu-przed-sadami-administracyjnymi-27-pazdziernika-2016-rKierownik...

Szczegóły

Pytania na kolokwia ustne w 2017 roku

Ogłoszenie Prezydium KRRP z dnia 19 października 2016 r.Plik do pobraniaZbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji, – pytania z zakresu prawa pracy (158 pytań); – pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (60 pytań).Plik do pobraniaZbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji: – pytania...

Szczegóły