Ślubowanie aplikantów radcowskich

W dniu 5 stycznia 2017 roku 38 aplikantów I roku rozpoczęło rok szkoleniowy na trwającej trzy lata aplikacji radcowskiej. Inauguracja roku szkoleniowego rozpoczęła się od złożenia przez aplikantów ślubowania. Ślubowanie przyjął Dziekan Okręgowej Izy Radców Prawnych Katarzyna Skrodzka-Sadowska, w asyście Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych i  Kierownika...

Szczegóły

EXTRANET dla Aplikantów Radcowskich

W związku z uruchomieniem nowego systemu informatycznego obsługi okręgowych izb radców prawnych zachęcamy Aplikantów Radcowskich do korzystania z extranetu. To nowa forma kontaktu z OIRP w Olsztynie za pomocą której będą mieli Państwo możliwość dokonania zmian danych osobowych, dostęp online do planów zajęć, materiałów dydaktycznych oraz do ogłoszeń Izby i wykładowców....

Szczegóły

Opłata za aplikację radcowską

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską (Dz.U. poz. 2078) w 2017 roku opłata za aplikację radcowską dla aplikantów pierwszego, drugiego i trzeciego roku w roku szkoleniowym 2017 wynosi 5200,00 zł (pięć tysięcy dwieście złotych). Ustala się dzień 12...

Szczegóły

Rozpoczęcie roku szkoleniowego 2017

Inauguracja roku szkoleniowego 2017 aplikacji radcowskiej odbędzie się w następujących terminach:Pierwszy rok – 5 stycznia 2017 r. (wyjątkowo w czwartek), godz. 10:00 – Kopernika 10, zajęcia pierwszego roku będą odbywały się w soboty; Drugi rok – 14 stycznia 2017 r. (sobota), godz. 9:00 – Warmińska 14 lok. 8; Trzeci rok – 13 stycznia 2017 r. (piątek), godz. 9:00...

Szczegóły

Kolokwium poprawkowe – prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze i upadłościowe

Uprzejmie informuję, że kolokwium poprawkowe z przedmiotu prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze i upadłościowe dla osób, które nie przystąpiły do kolokwium poprawkowego w wyznaczonym terminie i usprawiedliwiły nieobecność w terminie przewidzianym w regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej odbędzie się 22 grudnia 2016 roku o godz. 15:00 w sali wykładowej...

Szczegóły

Zniżki dla Członków OIRP w Olsztynie

Informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie podjęła współpracę z placówkami na terenie Ostrołęki. W ramach współpracy placówki będą udzielały rabatów dla wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich – członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Rabat można otrzymać po okazaniu ważnej legitymacji radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego.Dane...

Szczegóły

Wyniki kolokwiów poprawkowych z 6 i 7 grudnia 2016 roku

Poniżej publikujemy wyniki z kolokwiów poprawkowych, które odbyły się w dniach 6 i 7 grudnia 2016 roku.Oraz rozwiązanie kazusu z prawa cywilnegoWyniki poprawkowego kolokwium I roku z przedmiotu prawo cywilne z dnia 6.12.2016Wyniki poprawkowego kolokwium I roku z przedmiotu postępowanie cywilne z dnia 7.12.2016Wyniki poprawkowego kolokwium III...

Szczegóły

Kolokwium dodatkowe z prawa cywilnego

Uprzejmie informuję, że kolokwium dodatkowe z przedmiotu prawo cywilne dla osoby, która nie zaliczyła kolokwium w I terminie i była nie obecna na kolokwium w II terminie i usprawiedliwiła nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji odbędzie się 15.12.2016 roku o godz. 8:30 w siedzibie OIRP przy ul. Kopernika 10.  

Szczegóły

Kolokwium poprawkowe – prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Uprzejmie informuję, że kolokwium poprawkowe z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych dla osób, które nie zaliczyły kolokwium w I terminie i kolokwium dodatkowe dla osób, które były nieobecne na kolokwium w II terminie i usprawiedliwiły nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji odbędzie się 15 grudnia 2016 roku o godz. 8:30...

Szczegóły