Terminy kolokwiów I i II roku 2019

Publikujemy terminy kolokwiów dla I i II roku 2019: I rok Kolokwium ustne z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych odbędzie się w następujących terminach: 26.06.2019 r. - Grupa 1 27.06.2019 r.- Grupa 2 od godziny 14:00 sala wykładowa OIRP przy ul. Kopernika 10. podział aplikantów na grupy-kolokwium pracy i ubezp. społ. 26-27.06.2019 Harmonogram...

Szczegóły

Rozkład zajęć na aplikacji radcowskiej w 2019 roku

Rozkłady zajęć będą aktualizowane systematycznie. Data aktualizacji znajduje się na każdym planie zajęć. Rozkłady obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Rozkład zajęć aplikacji - I rok 2019r. zm. 8.03.2019r. Rozkład zajęć aplikacji - II rok 2019 zm. 12.04.2019 Rozkład zajęć aplikacji - III rok 2019 zm. 28.03.2019

Szczegóły

Praktyki III roku w maju 2019

Aplikanci odbywający praktykę w maju 2019 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się na zajęcia praktyczne w sekretariacie Wydziału Prawnego i Nadzoru, pok. 148 o godz. 8:30 w datach podanych w harmonogramie:Praktyki maj 2019 WMUW   Aplikanci odbywający praktykę w maju 2019 r. w Samorządowym Kolegium Odwoławczym...

Szczegóły

Harmonogram praktyk III roku 2019

Publikujemy harmonogram zajęć praktycznych dla aplikantów III roku 2019, jednocześnie informujemy, że o dniu rozpoczęcia praktyk w poszczególnych urzędach poinformujemy Państwa w terminie późniejszym. Harmonogram praktyk III rok 2019 v.3 Podział aplikantów na urzędy- praktyki III rok 2019 v.3

Szczegóły

Informacja dla Patronów-zmiany w Regulaminie Aplikacji

Od dnia 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące przebieg patronatu. Na patronów zostały nałożone nowe obowiązki dotyczące przekazywania kierownikowi szkolenia pisemnej informacji o przebiegu patronatu: za okres styczeń-czerwiec – do dnia 15 lipca; za okres lipiec-grudzień – niezwłocznie po odbyciu ostatniego spotkania z aplikantem...

Szczegóły

Praktyki III roku w kwietniu 2019

Aplikanci odbywający praktykę w kwietniu 2019 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się na zajęcia praktyczne w sekretariacie Wydziału Prawnego i Nadzoru, pok. 148 o godz. 8:30 w datach podanych w harmonogramie:WMUW Kwiecień 2019-praktyki   Aplikanci odbywający praktykę w kwietniu 2019 r. w Samorządowym...

Szczegóły

Praktyki III roku w marcu 2019 r.

Aplikanci odbywający praktykę w marcu 2019 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się na zajęcia praktyczne w sekretariacie Wydziału Prawnego i Nadzoru, pok. 148 o godz. 8:30 w datach podanych w harmonogramie:Praktyki III rok UW (marzec 2019)   Aplikanci odbywający praktykę w marcu 2019 r. w Samorządowym...

Szczegóły