Informacja dla Patronów-zmiany w Regulaminie Aplikacji

Uwaga!!! Obowiązek złożenia pisemnej informacji o przebiegu patronatu za okres styczeń –czerwiec 2019 r. w terminie do 15 lipca 2019 r. dotyczy aplikantów I, II i III roku     Od dnia 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące przebieg patronatu. Na patronów zostały nałożone nowe obowiązki dotyczące przekazywania kierownikowi...

Szczegóły

Terminy kolokwiów I i II roku 2019

Publikujemy terminy kolokwiów dla I i II roku 2019: I rok Kolokwium ustne z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych odbędzie się w następujących terminach: 26.06.2019 r. - Grupa 1 27.06.2019 r.- Grupa 2 od godziny 14:00 sala wykładowa OIRP przy ul. Kopernika 10. podział aplikantów na grupy-kolokwium pracy i ubezp. społ. 26-27.06.2019 podział...

Szczegóły

Rozkład zajęć na aplikacji radcowskiej w 2019 roku

Rozkłady zajęć będą aktualizowane systematycznie. Data aktualizacji znajduje się na każdym planie zajęć. Rozkłady obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Rozkład zajęć aplikacji - I rok 2019r. zm. 13.05.2019r Rozkład zajęć aplikacji - II rok 2019 zm. 31.05.2019 Rozkład zajęć aplikacji - III rok 2019 zm. 09.05.2019

Szczegóły

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej – ogłoszenie o konkursie o nagrodę Prezesa PGRP za najlepszą pracę magisterską

Szanowni Państwo, w imieniu Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Mariusza Haładyja, pragnę przekazać informację o konkursie o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego. Do udziału w konkursie zaproszeni są autorzy...

Szczegóły

VI Forum Aplikantów Radcowskich w Zielonej Górze

W dniach 17-19 maja 2019 r. w Zielonej Górze odbyło się VI Forum Aplikantów Radcowskich, zorganizowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze. Na tegorocznym zjeździe OIRP w Olsztynie była reprezentowana przez aplikantów w składzie: Mateusz Tubisz (aplikant I roku), Aleksandra Kobus-Drężek (aplikantka II roku)...

Szczegóły

Praktyki III roku w czerwcu 2019

Aplikanci odbywający praktykę w czerwcu 2019 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się na zajęcia praktyczne w sekretariacie Wydziału Prawnego i Nadzoru, pok. 148 o godz. 8:30 w datach podanych w harmonogramie: PRAKTYKI WMUW czerwiec 2019   Aplikanci odbywający praktykę w czerwcu 2019 r. w Urzędzie Miasta...

Szczegóły

Praktyki III roku w maju 2019

Aplikanci odbywający praktykę w maju 2019 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się na zajęcia praktyczne w sekretariacie Wydziału Prawnego i Nadzoru, pok. 148 o godz. 8:30 w datach podanych w harmonogramie:Praktyki maj 2019 WMUW   Aplikanci odbywający praktykę w maju 2019 r. w Samorządowym Kolegium Odwoławczym...

Szczegóły