Rozkład zajęć na aplikacji radcowskiej w 2019 roku

Rozkłady zajęć będą aktualizowane systematycznie. Data aktualizacji znajduje się na każdym planie zajęć. Rozkłady obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Rozkład zajęć aplikacji - I rok 2019r. zm. 28.06.2019r Rozkład zajęć aplikacji - II rok 2019 zm. 19.08.2019 Rozkład zajęć aplikacji - III rok 2019 zm. 09.05.2019

Szczegóły

SPŁYW PO RZECE ŁYNIE – zaproszenie do udziału w spływie kajakowym 7 września 2019r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zaprasza radców prawnych i aplikantów radcowskich wraz z rodzinami do udziału w spływie kajakowym po rzece Łynie, który odbędzie się w dniu 7 września 2019 r., w godz. 11:00 –16:00. Spływ rozpoczniemy w Olsztynie za stopniem wodnym w okolicach Zamku Kapituły Warmińskiej przy restauracji Browar Warmia. Po zwodowaniu...

Szczegóły

Terminy kolokwiów dla II i III roku aplikacji 2019

Informujemy, że termin Kolokwium dla II roku aplikacji radcowskiej 2019 z przedmiotu Kodeks spółek handlowych, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego został wyznaczony na dzień 1 październia 2019r. / wtorek/ godzina 12.00 - sala na ul. Warmińskiej. Termin Kolokwium dla III roku aplikacji radcowskiej 2019 z przedmiotu Zasady Wykonywania Zawodu i Etyka...

Szczegóły

Praktyki III roku we wrześniu 2019

Aplikanci odbywający praktykę we wrześniu 2019 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się na zajęcia praktyczne w sekretariacie Wydziału Prawnego i Nadzoru, pok. 148 o godz. 8:30 w datach podanych w harmonogramie: Harmonogram praktyk w UW wrzesień 2019 Aplikanci odbywający praktykę we wrześniu 2019 r. w Urzędzie...

Szczegóły

Informacja dla Patronów-zmiany w Regulaminie Aplikacji

Uwaga!!! Obowiązek złożenia pisemnej informacji o przebiegu patronatu za okres styczeń –czerwiec 2019 r. w terminie do 15 lipca 2019 r. dotyczy aplikantów I, II i III roku     Od dnia 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące przebieg patronatu. Na patronów zostały nałożone nowe obowiązki dotyczące przekazywania kierownikowi...

Szczegóły

Terminy kolokwiów I i II roku 2019

Publikujemy terminy kolokwiów dla I i II roku 2019: I rok Kolokwium ustne z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych odbędzie się w następujących terminach: 26.06.2019 r. - Grupa 1 27.06.2019 r.- Grupa 2 od godziny 14:00 sala wykładowa OIRP przy ul. Kopernika 10. podział aplikantów na grupy-kolokwium pracy i ubezp. społ. 26-27.06.2019 podział...

Szczegóły

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej – ogłoszenie o konkursie o nagrodę Prezesa PGRP za najlepszą pracę magisterską

Szanowni Państwo, w imieniu Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Mariusza Haładyja, pragnę przekazać informację o konkursie o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego. Do udziału w konkursie zaproszeni są autorzy...

Szczegóły

VI Forum Aplikantów Radcowskich w Zielonej Górze

W dniach 17-19 maja 2019 r. w Zielonej Górze odbyło się VI Forum Aplikantów Radcowskich, zorganizowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze. Na tegorocznym zjeździe OIRP w Olsztynie była reprezentowana przez aplikantów w składzie: Mateusz Tubisz (aplikant I roku), Aleksandra Kobus-Drężek (aplikantka II roku)...

Szczegóły