Kolokwia poprawkowe i dodatkowe I, II, III rok 2019

Uprzejmie informujemy, że kolokwia poprawkowe dla osób, które nie zaliczyły kolokwium w I terminie i kolokwia dodatkowe dla osób, które były nieobecne na kolokwium w I terminie i usprawiedliwiły nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji odbędą się w następujących terminach:   I rok – prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w...

Szczegóły

Szkolenie dla aplikantów nt. „Dużej  nowelizacji k.p.c. – najważniejsze zmiany wynikające z ustawy z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego”

Drodzy Aplikanci! Wychodząc naprzeciw prośbie Waszych Starostów  o przeprowadzenie dla Państwa szkolenia nt. „Dużej  nowelizacji k.p.c. – najważniejsze zmiany wynikające z ustawy z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego” zapraszamy Aplikantów OIRP w Olsztynie wszystkich roczników na dodatkowe szkolenie nieprzewidziane programem szkolenia...

Szczegóły

Wyniki kolokwium z przedmiotu prawo karne

Publikujemy wyniki z przedmiotu Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia przeprowadzonego w dniu 5 listopada 2019 r. Wyniki kolokwium II roku 2019 prawo karne 5.11.2019 Jednocześnie informujemy, że prace do wglądu będą udostępnione od 3 grudnia 2019 r.

Szczegóły

Wyniki kolokwium z prawa cywilnego

Publikujemy wyniki kolokwium z przedmiotu prawo cywilne przeprowadzonego w dniu 12.11.2019 r. wraz z rozwiązaniem. Jednocześnie informuję, że prace do wglądu będą udostępnione od dnia 27.11.2019 r. Wyniki kolokwium I rok 2019 prawo cywilne 12.11.2019 Rozwiązanie kazusu z kc - 12.11.2019r_

Szczegóły

Zaliczenie roku

Uprzejmie informuję, że w celu zaliczenia roku aplikanckiego należy złożyć w siedzibie OIRP w Olsztynie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2019 r.: dzienniczek aplikanta, pisemną informację o przebiegu patronatu za okres lipiec-grudzień 2019 r. pisemną opinię o aplikancie oświadczenie-patrona 2019 Równocześnie informuję, że przyjmowany...

Szczegóły