Termin dodatkowy-kolokwium z przedmiotu prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne

Uprzejmie informuję, że kolokwium z przedmiotu prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne dla osoby, która nie przystąpiła do kolokwium i usprawiedliwiła nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji odbędzie się w dniu 29 października 2019 roku o godzinie 12:00 w sali wykładowej przy ul. Warmińskiej 14 w Olsztynie. Dziekan /-/Katarzyna...

Szczegóły

Wyniki kolokiwum II roku 2019 przeprowadzonego w dniu 1 października 2019 r. z przedmiotu Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne

Poniżej publikujemy wyniki kolokwium II roku 2019 przeprowadzonego w dniu 1 października 2019 r. z przedmiotu Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne. Jednocześnie informujemy, że prace do wglądu zostaną udostępnione od dnia 16 października 2019 r.   Wyniki kolokwium prawo spółek handlowych 1.10.2019 II rok 2019 rozwiązanie...

Szczegóły

Terminy kolokwiów dla I, II i III roku aplikacji 2019

Poniżej publikujemy terminy kolokwiów na aplikacji radcowskiej w 2019 roku: I rok Prawo cywilne – 12 listopada 2019 roku,  godz.12.00, sala wykładowa na ul. Warmińskiej 14. Postępowanie cywilne – 29 października 2019 roku,  godz. 12.00, sala wykładowa na ul. Warmińskiej 14.   II rok Kodeks spółek handlowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne...

Szczegóły

SPŁYW PO RZECE ŁYNIE – zaproszenie do udziału w spływie kajakowym – zapisy do 2.09.2019 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zaprasza radców prawnych i aplikantów radcowskich wraz z rodzinami do udziału w spływie kajakowym po rzece Łynie, który odbędzie się w dniu 7 września 2019 r., w godz. 11:00 –16:00. Spływ rozpoczniemy w Olsztynie za stopniem wodnym w okolicach Zamku Kapituły Warmińskiej przy restauracji Browar Warmia. Po zwodowaniu...

Szczegóły

Praktyki III roku we wrześniu 2019

Aplikanci odbywający praktykę we wrześniu 2019 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się na zajęcia praktyczne w sekretariacie Wydziału Prawnego i Nadzoru, pok. 148 o godz. 8:30 w datach podanych w harmonogramie: Harmonogram praktyk w UW wrzesień 2019 Aplikanci odbywający praktykę we wrześniu 2019 r. w Urzędzie...

Szczegóły