Wyniki kolokwium poprawkowego z kpc i kpa

Publikujemy wyniki kolokwium poprawkowego z przedmiotu postepowanie cywilne przeprowadzonego w dniu 14.12.2018 r. oraz z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe przeprowadzonego w dniu 13.12.2018r.Jednocześnie informuję, że prace do wglądu zostaną udostępnione od 19.12.2018...

Szczegóły

Zaliczenie roku

Uprzejmie informuję, że w celu zaliczenia roku aplikanckiego należy złożyć w siedzibie OIRP w Olsztynie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2018 r.:dzienniczek aplikanta, opinia patrona oświadczenie-patrona 2018Równocześnie informuję, że przyjmowany będzie wyłącznie komplet dokumentów wskazanych powyżej. /-/ Michał Korwek Kierownik...

Szczegóły

Konkurs Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza XI edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który wyróżnia się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych,...

Szczegóły

Wyniki kolokwium z przedmiotu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia przeprowadzonego w dniu 8.11.2018 r.

Poniżej publikujemy wyniki kolokwium z z przedmiotu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia przeprowadzonego w dniu 8.11.2018 r.Wyniki kolokiwum z przedmiotu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń,...

Szczegóły