Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych rozpoczyna nową edycję szkoleń z mediacji.
W październiku ruszy kolejne szkolenie z praktycznych podstaw mediacji gospodarczej dla radców prawnych, którzy nie posiadają stosownych uprawnień, a chcieliby zostać wpisani na listę mediatorów Centrum. W listopadzie natomiast rozpocznie się szkolenie z mediacji II stopnia dla radców prawnych, którzy posiadają już podstawową wiedzę z zakresu mediacji i chcieliby zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych Centrum.

TERMINY SZKOLEŃ:

  • Szkolenie z „Praktycznych podstaw mediacji gospodarczej”: 23.10.2013
  • Szkolenie z mediacji II stopnia: 22-24.11.2013, 06-08.12.2013, 10-11.01.2013

Liczba uczestników jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem www.cmg.kirp.pl w zakładce "szkolenia".