Olsztyn, dnia 18 grudnia 2013 r.

Szanowni Państwo!

Informuję, że Biblioteka fachowa Sądu Okręgowego pozostaje zamknięta do odwołania. Przyczyną są problemy techniczne leżące po stronie nowego dostawcy programu, dostarczony program jest niekompletny i zawiera błędy uniemożliwiające w nim pracę.
Książki do zwrotu można zostawiać w pokoju 522.
Serdecznie przepraszam za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem

Katarzyna Turkowska
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego w Olsztynie