Zastępstwa procesowe na terenie Warszawy i okolic.

Radca prawny z 7-letnim doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu spraw sądowych podejmie współpracę w zakresie zastępstwa procesowego na terenie Warszawy i okolic. Możliwa również współpraca w zakresie innych zleconych czynności oraz kompleksowa obsługa prawna. Kontakt: aleksandra.dulba@oirpwarszawa.pl, tel. 696 798 41

Szczegóły

Harmonogram praktyk dla aplikantów w Sądzie w Olsztynie.

Poniżej publikujemy harmonogram praktyk dla aplikantów I roku w Sądzie w Olsztynie wraz z podziałem na grupy. Szczegółowy plan z podziałem na sędziów – patronów zostanie przedstawiony w późniejszym terminie. Proszę o zwrócenie uwagi na daty praktyk, gdyż nie są one ułożone chronologicznie. UWAGA! W podziale na grupy praktyk zostały również uwzględnione osoby,...

Szczegóły

Informacja o rozłożeniu opłaty za aplikację na raty

Informuję, że na posiedzeniu Rady w dniu 30.01.2014r. została podjęta uchwała o rozłożeniu opłaty za aplikację na raty, dla osób które nie są w stanie wnieść opłaty jednorazowo i udokumentowały swoją trudną sytuację materialną.   Opłatę za I, II, III rok aplikacji w roku szkoleniowym 2014 w kwocie 5208 zł dla niżej wymienionych aplikantów, którzy złożyli...

Szczegóły

Zgłoszenia kandydatów na członków wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

W związku z art. 67 e, ust. 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012r., poz.159 z późn. zm.) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zwraca się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na członków wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych spełniających wymogi określone w art. 67 e ust. 3 i 4 ww. ustawy...

Szczegóły

Komunikat Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Olsztynie

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej informuje, że nie  później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego, tj. do dnia 26 lutego 2014 r., zdający składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań egzaminacyjnych (w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego)....

Szczegóły

ZASTĘPSTWA PROCESOWE – KRAKÓW, TARNÓW, KATOWICE, KIELCE

Aplikant radcowski III roku z Krakowa z bogatym doświadczeniem procesowym podejmie się zastępowania radcy prawnego przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz przed organami administracji publicznej, które mają swoje siedziby na terenie województwa małopolskiego (m.in. Kraków, Tarnów, Nowy Sącz), śląskiego (m.in. Katowice, Gliwice, Częstochowa) oraz...

Szczegóły

Aplikantka radcowska II roku podejmie się zastępstwa procesowego na terenie woj. małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.

Aplikantka radcowska II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie z doświadczeniem podejmie współpracę z kancelariami prawnymi i przedsiębiorcami w zakresie zastępstwa procesowego na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego, jak i również w zakresie innych zleconych czynności jak  np. przeglądanie oraz sporządzanie fotokopii...

Szczegóły

Informacja dla zdających dot. egzaminu radcowskiego w 2014 roku.

Informacja Przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.Poniżej instrukcja obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”. Aplikacja skierowana jest do osób zdających w egzaminy adwokacki i radcowski 2014 r. (w rozumieniu przepisów...

Szczegóły