Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem A-021-82/17 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie  dzień 10 listopada 2017 r. jest w Sądzie Okręgowym w Olsztynie dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 r.